Impressum

Izdavač
Index Promocija d.o.o.
Adresa
Radnička cesta 41, Zagreb
OIB
37502434016
E-mail
My Impact team
Jelena Ružić, Monika Grgić, Marina Leskovac, Frane Ćapeta, Neven Barković, Matea Čelebija